חזון בית הספר

 

ביה"ס שייך למחוז דרום ופועל לפיתוח תרבות של הצלחה וליצירת אקלים בית ספרי המאופיין בדרך ארץ, כבוד, סובלנות ורגישות לזולת תוך סביבה לימודית אסטטית ונעימה.

הנחת היסוד מתבססת על האמונה שהילד סקרן מטבעו, חברותי ושואף להשתלב בחברה, שואף למימוש עצמי תוך פיתוח יכולותיו וכישוריו. ביה"ס מאמין כי בכל אחד טמונה היכולת להצליח ולהגיע להישגים בכל תחום שבחר. אמונה זו מלווה את העשייה החינוכית בביה"ס ושאיפתו למצוינות.

 

ביה"ס ישאף ל-

א. קידום הישגים לימודיים , אישיים וחברתיים של כל תלמיד תוך התחשבות  

    בשונות הקיימת בין הלומדים.

ב. פיתוח אקלים חברתי- ערכי ויצירת קשרי גומלין עם הקהילה.

ג. פיתוח הצוות החינוכי- ביזור התפקידים ומתן סמכויות.

ד. הערכה ומשוב כתרבות בית ספרית - להעצמה ופיתוח של הצוות החינוכי 

    והתלמידים.

 

חג חנוכה שמח,

חנה אידסס

מנהלת ביה"ס