יחידות לימוד וסביבות למידה

 

 

 "זמן אמת"
1998-2008
בינתחומי-חברה ואמנות

 "הגדת פסח"

       מעגלי שייכות       

  אמן-חברה
  אמנות פמיניסטית
 

     אדריכלות
   במנורת החנוכה
  
       
       
       

 לדף הבית:
"שער לתקשוב"

 לאתר:
"שער לאמנות"