דבר המנהלת
חזון בית ספרי
מקצועות הלימוד
אתרי מקצוע
צוות בית הספר
                                     

                                         

 

   

שלום

זה המקום להודעות שוטפות קצרות:

הודעות מערכת

עידכוני הסעות

וכו' וכו'

 

 

   

 

 

 

 

 קטגוריה א

 קטגוריה ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסיבת סוף השנה

 

http://youtu.be/47bI92m0bR0