ילדים הורים ומורים יקרים!

להצליח – או שלא !    

                                                                                                                                       

 

ארבע פעמים מופיעה בקשתו – תפילתו של אליעזר לאחר ציווי של אברהם אבינו למצוא את האשה הראויה ליצחק שמהם עתיד לקום בית ישראל (בראשית כ"ד, כ"א   : כ"ד מ"ב: כ"ד נ"ו).

 

מהי הצלחה, וכיצד אנו אמורים להשיג אותה ? שאלה זו היא שאלת חיינו שהרי מי מאיתנו לא רוצה להצליח בכל תחומי החיים ועד כמה מוכנים אנו להתאמץ על מנת להגיע להצלחה זו !

 

מבאר הרב הירש (על כ"ד כ"א) – "צלח" קרוב ל"שלח" – להניע דבר לקראת מטרה. אות הצדי מוסיפה את עניין ההתגברות על מכשולים. נמצאת משמעות "צלח" להגיע למטרה, מתוך התגברות על כל מכשול העומד בדרך".

 

אם כן, להצליח פירושו להשיג מטרה שהצבנו לעצמנו על ידי שצלחנו אותה, כלומר הצלחנו להתגבר על המעכבים, המונעים, המכשילים והמפריעים שבדרך.

 

 

אנו חיים בעולם שבו  הכל נמדד במבחן התוצאה, ההצלחה. אנו רוצים להצליח בכל, כלכלית, חברתית, משפחתית, מוסרית, השכלתית, רוחנית ועוד. פעמים רבות אנו חושבים שאם לא הצלחנו לעמוד בכל יעדינו אזי נכשלנו. אנו רואים שלמות, מוחלטות, איננו מוכנים לקבל הצלחה חלקית, תהליכית, וקל וחומר כישלון. אנו רוצים הכל או לא כלום. וכאן באה התורה ללמדנו יסוד גדול. איננו מצווים להצליח, אנו מצווים להשתדל להצליח !  אנו מחויבים להתאמץ, להשקיע, לעשות מה שנכון וראוי לעשות על מנת להצליח, אך לא בכל מחיר ולא התוצאה/המטרה היא העיקר, אלא דווקא הדרך, המוכנות וההשקעה. "לפום צערא אגרא", לפי המאמץ, המוכנות לשלם "מחיר" בדרך, ההשקעה, כך מגיע השכר, ולא על פי התוצאות המעשיות החיצוניות. אם אנו לא נצליח, ישלימו אחרים את הדבר, אם לא היום אז מחר.

 

אנו בטוחים שבסוף, הכל יגיע לשלמותו אך הדרך לשם עוברת בדרכים טובות יותר או פחות, מוצלחות יותר או פחות... אנו לא מחפשים שלמות, אנו מחפשים השתלמות ועל כן שמחים אנו במה שהשגנו, ולפחות מכך שיש לנו עוד הרבה מה לעשות על מנת להשיג עוד ועוד עד בלי די.

 

על כן נתאמץ, נשקיע, נשתדל ובע"ה נעשה ונצליח... ואם, הכוונה, הרצון והדרך, הם ההצלה ומה שלא נממש אנחנו, יממשו בעזרת ה' אחרינו.

 

                                                                 שנה טובה

                                                         ובהצלחה לכולנו !!!

 

                                                            יעקב קנדלקר

                                                              מנהל ביה"ס.