יום בחירות למצעד הספרים

מתוך רשימת הספרים לכיתות א'-ג' ולכיתות ד'-ו'

כל תלמיד יבחר מכל כיתה ביום הבחירות ספר אחד מתוך הרשימה המוצגת לכיתות א'-ג או ד'-ו'

יום הבחירות

 "מצעד הספרים"

 

מצגת ספרי המצעד!