קישור ליחידות תרגול מבחן איפירלס       

 

 

                                                               

 

 

         

                                                                   
 

        

קישור לתיעוד מצעד הספרים תשע"ד

מצגת ספרי המצעד!

מצגת מצעד הספרים תשע"ה

 

  שיעורים מתוקשבים