כניסה למערכת
הפיקוח על החינוך גופני - מחוז דרום
המפקחים דניאלה אמר מורם, ניצן יעקב
הדרכה למשתמש

קישור - מתווה חזרת בתי הספר היסודיים ללמידה משולבת - פיזית ומרחוק מעודכן נובמבר 2020
קישור - אורחות החיים בבית הספר בתקופת הקורונה - שנה"ל תשפ"א מעודכן 1/11/20

באתר זה אנו משתדלים לא להפר זכויות יוצרים  ולשמור על זכות הפרט. 
אם מצאת הפרה, אנא הבא זאת לידיעתנו.

michalne@education.gov.il