תכנון לימודים:

 
   
 * בי"ס נאות אשקלון- פעילות בית ספרית  
 * בי"ס הראל- פעילות בית ספרית  

 * בי"ס רותם- תוכנית בנושא יחסי גומלין בין האדם לבע"ח לתלמידי כיתות ד'
 * בי"ס רותם- תוכנית בנושא איכות הסביבה לתלמידי כיתות ה'-ו'

 
  * בי"ס סיני- תוכנית בנושא עיצוב כיכר עירונית וחצר בית הספר בצמחים וחומרים   
  * בי"ס סיני- תהליך הלמידה.