תחילת המסע        אבן דרך ראשונה        אבן דרך שניה        אבן דרך שלישית        אבן דרך רביעית        פורומים         בלוג         סקר עמדות      

 

 

אבן דרך רביעית : סיום המסע

 

 

 

 

א.    לקראת יום שיא שיערך בבית הספר בחודש הבא, על כל קבוצה לערוך מסע הסברה

 

      בכיתה אחת מהשכבה מנקודת המבט שאותה חקרה.

 

      במסע ההסברה יעשה שימוש בתוצרים שהכנתם.

 

 

ב.  הכיתות שהשתתפו במסע ימלאו: סקר עמדות

 

 

   ג.   עם סיום המסע רשום רפלקציה אישית בבלוג .