חידון אדם ונוף במדבר 2008 مسابقة الإنسان والطبيعة في البادية

  -  مقدمة الكراسة -  מבוא החוברת  7doon4 mavoo.doc     

- التراث البدوي -  המורשת הבדואית    7doon4 torath.doc

- قيم خلقية برؤية دينية -  ערכים מהדת    7doon4 keiam.doc

- النقب بين الماضي والحاضر - הנגב בין עבר והווה       7doon4 nakabona.doc