מנהיגות צעירה

القيادة الشابة

 

     نحو قيادة شابة

 בדרך להיות מד"צ                        

وسام الشبيبة 

شرائح عرض אות הנוער המתנדב.pptx           

 رزمة فعاليات للمرشد\ للمعلم \ للقيادة الشابة  

ערכה למדריך - הפעלות  קיץ אחר                  

عزيزالشبيبة البلديazeez alshabiba.pdf                               

شرائح عرض יקיר הנוער.pptx               

  مجلس الطلاب والشبيبة البلدي

    شرائح عرض  majles alshabiba.pps