התכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית- برنامج التداخل الاجتماعي 2015

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TochniothUmifalim/meoravutchev.htm

 التطور الذاتي والتداخل الاجتماعي الجماهيري   فعاليات في التداخل الاجتماعي- رابط لموقع الوسط العربي    
לוח הכשרות והשתלמויות, مواعيد التأهيل والاستكمال 2016 برنامج التداخل الاجتماعي- شرائح عرض بالعربية

نموذج بطاقة متابعة للطالب، التطور الذاتي والتداخل الاجتماعي   bnkas hetpat7ot wmoaravot 2015 areefa.pdf

نموذج للمربي مسح نشاطات الطلاب في برنامج التطور الذاتي والتداخل الاجتماعيאקסל מיפוי התפתחות אישית ומעורבות חברתית.xlsx


 


         
                                                                                                                                              

shealon zkaoot ltalmed.docx

שאלון תלמיד לזכאות תעודת בגרות חברתית  תשע"ד                  

bagrot hevratit tofes protokol zkaoot.doc

זכאות בגרות חברתית טפסים מחנך , פרוטוקול ועדה וכלי עזר להערכת תלמידים  -תשע"ד