משימות לתלמיד

 
תלמידים יקרים,
 
 בחלק זה יש לעבוד בסדר הבא:
 
1. לקרוא את "סיפור המסגרת".
 
2. להיכנס ל"פעילויות לתלמיד" ולבצע את הפעילויות שבו.