אילו משקאות אפשר לעשות בעזרת צמחי תבלין ?

 
ילדי המשפחה מצאו באינטרנט ובספרי היעץ, כי ניתן להכין משקאות משימוש בצמחי תבלין.
 
משימה: דיווח לפורום:
1. האם אתם מכירים משקאות כאלו? האם טעמתם משקאות כאלו? מה היה הטעם? האם אהבתם המשקאות
    הללו?
2. חפשו באינטרנט ובספרי היעץ רשימה של משקאות שניתן להכין באמצעות שימוש בצמחי תבלין ודווחו על כך.
3. הכינו משקה לכיתה ודווחו על סוג המשקה וכיצד הכנתם אותו.