פירושי מילים 

שמיר מנסה למצוא הגדרה למילים: חווה, חוות תבלינים, מושב, תבלין, מתובל.
התוכלו לסייע לו למצוא הגדרות למילים אלו?
חפשו ברחבי האינטרנט ועל ידי בדיקה בספרים ואצל אנשים נוספים – ודווחו בפורום במילים שלכם – מה פירוש המילים הללו.
 תוכלו לשלב בהסברים: תמונות, ציורים, סרטונים וכל דרך שתבחרו כדי להציג את המושגים הללו.
העלו את תשובותיכם לפורום.