למורה
 

נושא: סין  (מתוך תוכנית הלימודים בג"ג לכתות ו', תחת הנושא "חבלים").

אוכלוסיית יעד: כיתות ו'

מטרות בתחום התוכן:

 * התלמיד ילמד על חבל ארץ סין.

 * התלמיד יאסוף מידע מתוך מקורות מידע שונים.

* התלמיד יפיק מידע רלוונטי מתוך מקורות המידע.

* התלמיד ימיין את המידע על פי קריטריונים נתונים.

 * התלמיד יכתוב טקסט טיעוני שכנועי (על פי כללי הכתיבה) המבוסס על    

  הידע שרכש.

* התלמיד יכתוב המלצה על פי כללי הכתיבה.

* נקיטת עמדה ע"פ הנתונים  ופיתוח חשיבה ביקורתית לגבי התערבות  

   הממשלה בגידול אוכלוסייה.

* התלמיד יעבוד בשיתוף פעולה עם חברי קבוצתו.

מטרות בתחום התקשוב:   

 *  התלמיד ישתמש במחשב לתהליכי כתיבה ב-  WORD .

*  התלמיד ישתמש באינטרנט לקריאת טקסטים דיגיטאליים, הורדת  

   תמונות וקבצים, ניהול בלוג, השתתפות בפורום.

 *  התלמיד יציג את המידע בPowerPoint – .

מהלך העבודה: העבודה תתבצע בזוגות / בשלשות . כל תלמידי הכיתה יבצעו את משימת החובה, ובשלב הבא יהיה עליהם לבחור משימה אחת מתוך משימות הבחירה ולארח מכן הם יבצעו הוראת עמיתים.

תוצר מצופה: ניהול בלוג אישי המתעד את תהליך הלמידה, מצגת.