תלמידים יקרים ,

במסגרת שעורי  גיאוגרפיה התחלנו ללמוד נושא - "גיאוגרפיה של העולם המתפתח".  

לפניכם פעילויות העוסקות בנושא "חבל ארץ - סין".  מטרת הפעילויות  להרחיב ידיעותינו בנושא זה.

משימתכם הסופית היא " לימוד עמיתים"- הצגת ידיעותיכם בנושא שבחרתם בפני שאר תלמידי הכיתה.

משך הפעילות : 6-7 שיעורים.

 

הוראות עבודה