close
מערכת טפסים

מבחן: חידון שבועות

לפניכם נמצא הטופס שביקשתם לראות. רשמו את שמכם, ענו על כל השאלות ולחצו על "שלח".

שלוםאורח
שם מלא:

   

מתי מתחילה ספירת העומר
סמנו את התשובה הנכונה.

ממחרת ליל הסדר ועד לג בעומר.
מליל הסדר ועד לג בעומר.
ממחרת ליל הסדר ועד שבועות.
משביעי של פסח ועד שבועות.
{F3EEF219-20BC-4B8E-87C1-5CDD9864A4C4}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
כמה ימים נמשכת ספירת העומר?
סמנו את התשובה הנכונה.

33 ימים
49 ימים
7 ימים
52 ימים
{7B271530-2BD1-4707-8D8D-5270BC1149A8}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
חג השבועות הוא השני מבין שלושת החגים הנקראים בתורה שלושת הרגלים, מהם שני הרגלים האחרים?
סמנו את התשובה הנכונה.

חנוכה ופסח
סוכות ופורים
פסח וסוכות
חנוכה ופורים
{DCE80C13-E7E1-494E-904A-70C58003026C}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
מה פירוש המילה רגלים?
סמנו את התשובה הנכונה.

פעמים
כף רגל
דגלים
רגבים
{0FCFAEA8-5552-4926-A776-1B842318EF70}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
מה הייתה המצווה העיקרית בשלושת הרגלים?
סמנו את התשובה הנכונה.

לעלות ברגל לבית המקדש.
לאכול מאכלי חלב ודבש.
לעלות ברגל אל הר החרמון.
כל התשובות נכונות.
{FCE56C62-70C4-452F-AAA3-703718D9F025}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
איזה מבין השמות הבאים אינו שמו של חג שבועות?
סמנו את התשובה הנכונה.

עצרת
חג מתן תורה
חג הקציר
חג סוכות
{30922DD2-997A-47CB-92BD-3874535B9D69}
   
מה מקור השם חג שבועות?
סמנו את התשובה הנכונה.

היום השביעי של פסח.
תשבעת השבועות שסופרים מהיום השני של פסח.
שבוע לימודים מקוצר.
כל התשובות נכונות.
{D8C3156F-F078-4297-85FB-F983106CED54}
   
מה מקור השם חג הקציר?
סמנו את התשובה הנכונה.

תחילת עונת בציר הענבים.
סיום עונת בציר הענבים.
סיום עונת המסיק בכנען.
תחילת עונת קציר החיטים והשעורים.
{159C27E5-F9BF-40FF-851D-5F66A34213B4}
   
מדוע נקרא חג השבועות גם חג הביכורים?
סמנו את התשובה הנכונה.

בני ישראל נהגו להביא את הפירות הראשונים של הצומח לבית המקדש.
בני ישראל נהגו להביא את ילדיהם הבכורים לבית המקדש.
בני ישראל נהגו להביא את בכורי הצאן והבקר לבית המקדש.
אף תשובה אינה נכונה.
{9B19010A-D741-4AE5-B2E7-59E33387E812}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
לאן נהגו להביא את הביכורים בתקופת המקרא?
סמנו את התשובה הנכונה.

בית הכנסת
בית המקדש
בית המדרש
אף תשובה אינה נכונה.
{7AAC7C49-C47F-47A1-8DA3-9482D963EDFC}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
אל מי הובאו הביכורים בזמן המקרא?
סמנו את התשובה הנכונה.

הלויים
התנאים והאמוראים
הכוהנים
הצדוקים
{798BE5D4-7BA8-4CB3-A967-E020309E42B4}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
איזה שם משמות החג אינו מוזכר בתורה?
סמנו את התשובה הנכונה.

חג מתן תורה
חג השבועות
חג הקציר
חג הביכורים
{A62BA66F-336A-4548-9E03-4DBB2443E92E}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
על איזה הר ניתנה התורה למשה?
סמנו את התשובה הנכונה.

הר תבור
הר כרמל
הר סיני
הר מירון
{43F1EAFC-31BD-436F-9A43-15C5AD5D8F71}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
איזו מגילה קוראים בחג שבועות?
סמנו את התשובה הנכונה.

איכה
קוהלת
שיר השירים
רות
{11D122A4-8C81-4ADD-9599-6A65EB78E183}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
באיזו תקופה מתרחש הסיפור המתואר במגילת רות?
סמנו את התשובה הנכונה.

שמואל הנביא
דוד המלך
שופטים
אף תשובה אינה נכונה.
{6304D11D-6C33-4A4D-9065-4A27A13AF29A}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
באיזו תקופה חוזרת נעמי לבית לחם?
סמנו את התשובה הנכונה.

תקופת האסיף
תקופת החורף
תקופת מסיק
תקופת קציר השעורים
{B98EA934-EEED-4C4D-A861-32241B81394E}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
מהו הקשר המשפחתי בין רות המואביה לנעמי היהודיה?
סמנו את התשובה הנכונה.

רות היא כלתה של נעמי.
רות היא בתה של נעמי.
נעמי היא דודתה של רות.
אין קשר משפחתי בניהן.
{DB8B6A9A-1C5C-4926-BCD3-F3D5015B66FB}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?
סמנו את התשובה הנכונה.

הרקע החקלאי של הסיפור במגילת רות הולם את האופי החקלאי של חג השבועות – חג הקציר.
מגילת רות מספרת על רות המואבייה, נוכרייה שהצטרפה לעם ישראל וקיבלה את ההתחייבות לעם ישראל ולאלוהי ישראל. ולכן נוהגים לקרוא את המגילה בחג השבועות – הוא חג מתן תורה.
על פי המסופר במגילה רות המואביה הייתה סבתא רבה של דוד המלך, ועל פי המסורת דוד המלך נולד ונפטר בחג השבועות.
כל התשובות נכונות.
{75CBEE10-F0AA-422E-A90E-C01773304FA6}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
בתיקון ליל שבועות נוהגים להקדיש את הלילה כולו ללימוד תורה, מדרשים וספר הזוהר. באיזו תקופה החל מנהג זה?
סמנו את התשובה הנכונה.

ימי הביניים
העת החדשה
בית שני
יציאת מצרים
{95F3934B-40CE-4F14-9D22-6177F413D53B}
   
מה מקור המנהג תיקון ליל שבועות?
סמנו את התשובה הנכונה.

ספר דברים
ספר הזוהר
ההגדה של פסח
כל התשובות נכונות.
{AC7443A0-5367-4970-B426-9143B6AD20F7}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
לאיזו משפחה שייכת החיטה?
סמנו את התשובה הנכונה.

גפניים
דקליים
דגניים
תותיים
{84832ACD-0830-42BD-B615-1677A6E0D177}
   
מה ניתן להכין משעורה?
סמנו את התשובה הנכונה.

בירה
סוכר
חיטה
קמח
{4DE735CE-3BBB-4D21-AE6C-5269F63BBDF2}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
מהם הפרות של הגפן?
סמנו את התשובה הנכונה.

זיתים
ענבים
רימונים
תאנים
{3D710237-604A-4191-9F38-9B5BCBD4BD9F}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
לאיזו משפחה שיכת התאנה?
סמנו את התשובה הנכונה.

דגניים
גפניים
תותיים
דקליים
{297B1C23-6079-4076-AA97-A62EA47999B2}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.
   
איזה מבין הפירות הבאים עיטר את איפוד הכהנים?
סמנו את התשובה הנכונה.

רימון
תמר
תאנה
גפן
{A11BAE34-D6B5-4FB9-B462-9E21E516768F}
לחצו על התמונה כדי לקבל תמונה גדולה יותר.