כניסה למערכת
תיכון דתי לבנות המר -נתיבות
ליאת אדרי
הדרכה למשתמש

 

                           
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

 


 

 


  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזון תקשוב של בית הספר

}      ביה"ס המר שואף לפתח בתלמידותיו ידע ומיומנויות הנדרשים לתפקוד מיטבי במאה ה – 21 תוך שימוש מושכל בטכנולוגיות המידע והתקשורת.

}      ביה"ס מחנך את תלמידותיו לשמירה על אתיקה וגבולות הפרט בתוך הרשת, ברוח ההלכה והמוסר היהודי.

}      ביה"ס מעודד את תלמידותיו להשתמש במדיות השונות לשם חקר והעמקת הידע בתכנים מגוונים.

}      ביה"ס פועל למען הכשרת המורים בשימוש במחשב בהקשר ללמידה של הנושאים/התכנים/המיומנויות ולניהול ההוראה –למידה.

}      ביה"ס מעודד את המורים לתכנן תכנים לימודיים המשלבים שימושים בטכנולוגיות חדשניות.

}      ביה"ס מאמין ביכולת של כל תלמידה וביכולתה להצליח, ולכן פועל במגוון דרכים לקידום כל תלמידה לפי מה שמתאים לה (מב"ר, אומ"ץ, מיכא"ל ועוד) תוך שימוש בתקשוב ככלי משמעותי בקידום הלימודי.

 

  יעדים תלת שנתי

תיכון דתי לבנות ע"ש המר, קריית מנחם, ת.ד 183, נתיבות, 80200,
סמל מוסד: 644542, טל': 729 / 08-9941666, פק"ס: 08-9941731,
דואר אלקטרוני: https://mail.google.com/mail/
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


                 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 


   

 

 

 

 

 

למידה מרחוק– היערכות לתרגיל לאומי "עורף איתן 1"...

   

תרגיל לאומי "עורף איתן 1"

בתאריך 29.5.13, יום ד' בין השעות 17:00- 21:00 יתקיים תרגיל "עורף איתן 1 "של במשרד החינוך. ביום זה על כל התלמידות להיכנס לבלוג הכיתתי שלהם הנמצא ב"מרחבי הכיתות" ולהודיע על נוכחותם וכמו כן לשוחח עם המחנכת או עם החברות לכיתה. כל תלמידה תבצע משימה אחת מתוך מאגר המשימות המתוקשבות הנמצא בדף הבית של האתר הכיתתי שלהם.

בסיום המשימה כל תלמידה תודיע על ביצוע המשימה או על קשיים בביצועו.