אתר אופק                       אתר גלים                     אתר בריינפופ                      אתר אביב                    אתר צפונט                     

                                
               E-Teacher                   אתר מחוז דרום                  אתר מחוז מרכז          מינהל לחינוך התיישבותי     אורט ישראל               

                                  
             קורסים לבגרויות                Interlect                         אתר ערן                             אתר סהר               אורט עוטף דרום            

                             
          אוח - משרד החינוך                    רשת עמל                    אתר עוז                            רשת אמית                   אתר מטח

 
בניית המאגר- אדרי ליאת