דף הבית

מבנה ארגוני

פיתוח מקצועי

מתווי ההשתלמויות בתקשוב 

השתלמויות בעלי תפקידים

טפסים

סביבות תוכן

פורטל התוכן החינוכי

חשיבה מסדר גבוה

מיומנויות המאה 21

אוריינות מחשב ומידע Cil

הפינה החמה

שווה הצצה

גלישה בטוחה

נהלים והנחיות

הפגה ומשחקים

פעילויות לימודיות

אתרי חדשות

                                     

 

 

 

 

 
רציונאל

הוראה-למידה בסביבה מתוקשבת מהווה חלק אינטגראלי מסביבת הלמידה הבית ספרית.
הלמידה המתוקשבת בערוצי התקשורת הדיגיטליים, מאפשרת, למעשה, את "מתיחת" תהליך ההוראה-למידה והוצאתו ממסגרת השיעור,תוך שבירת מסגרות וגבולות הזמן והמקום, ושמירה על קשר רציף בין המורה לתלמידים.
במהלך השנים האחרונות, הלמידה מרחוק הפכה להיות מודל למידה גמיש, נטול אילוצי זמן ומקום, העושה שימוש במגוון של טכנולוגיות תקשוב, שיתוף פעולה בין תלמידים, ותמיכה והנחייה של המורה בתלמידים.
יש חשיבות רבה לטפח אצל התלמידים את המיומנויות ללמידה מרחוק ימי שגרה הנדרשות מאד בעיתות חרום.

קישורים והנחיות
 הטבעת עדכוני חירום ממטה משרד החינוך במרחבי כיתה
        הטבעת Rss ללמידה בחירום באתרי האוריינית

מסמך הדרכה להטבעת עדכוני חירום במרחבי הכיתות
         הטבעת Rss ללמידה בחירום באתרי google,moodle, תיק תק, סקולי, משוב, 022

 

אתרי חירום

מאגר חומרי למידה - מחוז דרום

פורטל התוכן של המשרד

"לומדים מרחוק"

הטלוויזיה החינוכית

עדכונים בתי ספר יסודיים ללא מרחבי למידה כיתתיים

עדכונים לחטיבות ביניים ללא מרחבי למידה כיתתיים

עדכונים לחטיבות עליונות ללא מרחבי למידה כיתתיים

                    קו פתוח לתלמידים

                    1-800-222003

                    02-5603754