פעילויות לימודיות

מאגר חומרי למידה - מחוז דרום

חינוך חברתי ערכי – פנקס לשעת חרום

הקלטות קורסי למידה בשעת חירום
(המזכירות הפדגוגית בשיתוף מט"ח)

לומדים ברשת עם סמינר הקיבוצים

מאגר משימות מתוקשבות בטכנולוגיה

מט"ר מרכז ארצי למדע

עולמו"ט (מתאים לחט"ב)

אתר לבריאות

אוח - לומדים מרחוק

לעם- אתר ללמידה עצמית -אתר לגיל הרך

בסימן קריאה - אתר ללימוד קריאה

מדע לילדים - פעילויות באתר מוזיאון המדע

 
שעשועי מתמטיקה (לבתי ספר על יסודי)
 
שעשועי מתמטיקה (לבתי ספר יסודיים)