עידכונים לכיתות בתי הספר היסודיים ללא מרחבי למידה כיתתיים