אודות התוכנית 

 לדף הבית

 

התקשוב כאורח חיים מיושם בתחומים שונים ובכלל זה גם בחינוך. תהליך זה מקורו בזמינות טכנולוגיות הידע והשפעתה על כל תחומי החיים. התהליך בה לידי ביטוי במציאות חדשה בה נדרשת מיומנות שליטה בטכנולוגיית התקשוב והתמודדות תמידית עם שינויים במידע, בידע, בדרכי  הפקתו וייצוגו, הבאים לידי ביטוי בהרחבת יכולת הקריאה והכתיבה המסורתי.

אמצעים מגוונים נמצאים כיום בידי הלומד ומנגישים אותו למידע מגוון בעולם הקיברנטי. פועל יוצא מכל אלה, מעמיד את המערכת בפני הצורך להנחיל את הכישורים האורייניים הנדרשים בתחום המידעי-תיקשובי לצוות המורים ולבוגרי המערכת, כדי להפוך אותם לשותפים פעילים בדרכי ההוראה והלמידה המתחדשים.

השינוי המתבקש בדרכי ההוראה והלמידה מעמיד את הדיון על  "עתיד החינוך" במרכז תשומת הלב של הוגים, חוקרים, קובעי מדיניות בחינוך וגם של העוסקים במלאכת החינוך עצמה, כגון מנהלים, מורים וכד'. הדבר נובע מתוך תחושת האחריות, הצורך להכין כהלכה את התלמידים לקראת מציאות הנתונה לשינויים מהירים ומתמידים בחברה, בכלכלה, בטכנולוגיה ובמידע בכלל. ישראל כמדינה מפותחת מחויבת להבטיח את יתרונה הטכנולוגי והמדעי ונדרשת להכשיר את התשתית האנושית של דור המחר, הכשרת כוח אדם מקצועי המאופיין בגמישות מחשבתית ובעל כישורי שליטה, הובלה ופיתוח טכנולוגי הינה מחויבת המציאות.

היסוד המארגן של הפיתוח האנושי נעוץ בהכנת סגל ההוראה והחינוך בבתי הספר כך שידעו למלא את תפקידם בצורה מקצועית ולצרוך באופן נכון את הטכנולוגיה בתהליכי הוראה למידה - הערכה בכיתה.

 

בשנה"ל תשע"א, החלה לפעול במחוזות צפון ודרום תוכנית לאומית לקידום התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 ,אשר מטרתה להוביל לפדגוגיה חדשנית ועדכנית בבתי הספר. זאת, תוך הטמעה של טכנולוגיית מידע ותקשורת שבה הידע והתכנים רלוונטיים למציאות המשתנה ורכישת מיומנויות מתאימות לתפקוד בחיי היום יום במאה ה-21.

הוראה זו מותאמת לשונות בין התלמידים , מקדמת תהליכי הוראה ושוברת מחיצות בין שני עולמות , בתוך בית הספר ומחוצה לו.

מחוז דרום רואה בתוכנית זו  מנוף לקידום מטרות ויעדים בתחום החינוך ומשלב את תכנית התקשוב בתחומי הדעת השונים וביניהם שפה.

בשנת תשע"א הצטרפו לתוכנית במחוז דרום 105 בתי ספר מתוכם 5 בתי ספר מדגימים בחינוך היהודי – ממ' וממ"ד ובחינוך הבדואי.

 

בבתי ספר אלה מדריכים מדריכי שפה אורייני מחשב, שתפקידם ללמד  את המורים על שילוב  תקשוב  בבניית יחידת  שיעור/הוראה תוך שימוש  מושכל בסביבה מתוקשבת. כמו כן מתוודעים המורים לאפשרויות הגלומות בטכנולוגיות המחשוב כמו גם למגבלותיהן, על מנת שיוכלו לשקול, לבחור ולקבל החלטות במהלך עבודתם ולהציע התנסויות והזדמנויות ללמידה ולהוראה חדשנית.

בחינוך היסודי המטרה היא להקנות למורים  את התשתית באמצעותה יוכלו להמשיך לבנות באופן עצמאי יחידות שיעור/הוראה משולבות תקשוב לקידום ההישגים הלימודיים ,הערכיים והחברתיים כאחד.

 

בברכה

יהודית קדש                                                                  דורית דקל

רפרנטית החינוך היסודי                                        רכזת מחוזית יישומי תקשוב בשפה

 

 

 

 ©האתר תוכנן ונבנה על ידי דורית דקל ונילי שושנה