אוח - משרד החינוך התרבות והספורט    בז - שער מידע ומדריך אתרים
  תקשוב דרום    צפונט
   חינוך יסודי    אורט
   רכישת השפה הכתובה בסביבה מתוקשבת בכיתות א-ב    מטר
   גלים     כנפיים - מאגר ספרים
   סנונית    חינוך עולמי - חינוך והעשרה
   מטח    עמלנט