לדף הבית

מטלה למשתלמים

 
   דרישות המטלה

 

תיעוד והערכה של הקידום המקצועי וקידום הישגי התלמידים בתחום הכתיבה:


 

א. מיפוי כתתי בכתיבה (ראשית השנה, סוף השנה).


 

ב. הגשת תלקיט כתיבה של שלושה תלמידים, חלקו של התלקיט או כולו יהיה מתוקשב.


 

 תכולת התלקיט:

 

  סקר עמדות כלפי הכתיבה (בראשית השנה ובסוף השנה).

 

 

   "האוסף" המלא של כל תוצרי הכתיבה, השיכתוב, העריכה והפרסום של התלמידים.

 

 

  קריטריונים ברורים לבחירת העבודות שתוצגנה ב"חלון הראווה". 

 

 

   "חלון הראווה" של התלמיד, ובו תצוגה של  6-8  עבודות העומדות בקריטריונים שהוגדרו.

 

 

  קריטריונים / מחוונים להערכת תוצרי הכתיבה המוצגים ב"חלון הראווה"

 

 

   סיכומים ממפגשי הערכה בין המורה לתלמיד.

 

 

   ראיות לרפלקסיה עצמית

 

 

ג. תכנית עבודה לקידום הכתיבה בעקבות מפגשי הערכה מורה-תלמיד. בתכנית יש להתייחס

 

ל: יעדים, דרכי פעולה, לוז, דרכי הערכה.

 

ד. סיכום התפתחותי  לגבי כל אחד משלושת התלמידים.


 

ה. רפלקסיה של המורה על תהליך השימוש בתלקיט

 

 
הנחיות כלליות

    המטלה תוגש כמסמך Word, ותוצג בפני עמיתים.

 

    העבודה תוגש על-ידי משתלם אחד. לא קיימת האפשרות להכנת העבודה בזוגות או בקבוצות.
 
    פרטי העבודה הם תוצרים מתבקשים מתהליך הלמידה במסגרת הסדנה. מומלץ ביותר להכין
 
     ולערוך את העבודה במהלך הסדנה.
 
    העבודה תיבדק על-ידי מנחות התוכנית, והערכה תכלול הערכה מספרית לצד הערכה מילולית,
 
    ותתבסס על מחוון שיועבר למשתלמים.
 

    מועד אחרון להגשת המטלה: 15.6.2005

 

  

ביבליוגרפיה:

 

    פלד נורית. (1998). סוגות בדיבור ובכתיבה. הוצאת מכון מופ"ת. תל-אביב.

 

    פלד נורית, ולדן צביה . (עורכים). (1996 ). מדיבור לכתיבה. הוצאת כרמל. ירושלים.

 

    פלד נורית. (עורכת). (2000 ). מדיבור לסיפור. הוצאת כרמל. ירושלים.

 

    אנה סנדבנק. צביה ולדן. אילנה זיילר. (1995 ). ככתבם וכלשונם. מכללת בית ברל. מחלקת

 

    הפרסומים, משרד החינוך. ירושלים.

 

    צביה ולדן. עמליה מזור. (2000 ). ככתבם וכזמנם. מכללת בית ברל. מחלקת הפרסומים, משרד

 

    החינוך. ירושלים.

 

    שבי גוברין. (1996). נעשה ונקרא. מחלקת הפרסומים, משרד החינוך. ירושלים.

 

    אסתר טוב-לי. (1996). ניצני אוריינות.

 

    אנה סנדבנק, בלהה ארצי (1996) , להתפתח כקוראים וככותבים במסגרות לימודיות, מחשבות