רציונאל

           
לדף הבית

 המציאות בה הילד גדל משופעת באמצעים טכנולוגים, המפגש שלו אתם כבר בגיל הרך הוא טבעי ומזדמן ללא קשר לחינוכו הפורמאלי. שילוב  המחשב כבר בגן הילדים ובכיתות א-ב, הוא איפוא בלתי נמנע, אם אין אנו רוצים לנתק את בית הספר מן החיים והחברה בה אנו חיים.

 

התפתחות האוריינית היא תהליך טבעי המתחיל, גם ללא אימון פורמאלי, לפני כניסתו של הילד לבית הספר. בכיתה א' מתחיל טיפוח לשוני מכוון ושיטתי. לטיפוח הלשוני חשיבות רבה משום שהלשון על תחומיה איננה רק מושא לימודי, היא בראש וראשונה כלי מרכזי לרכישת ידע ולייצוגו. בשל החשיבות הרבה לטיפוח האורייני בגיל הרך, יש לחפש דרכים לעשות זאת בדרך יעילה שתגרום הנאה לתלמידים. לאמצעים הטכנולוגיים המצויים בסביבת התלמיד תרומה רבה בקידום וטיפוח האוריינות כבר בגיל הרך.

המחשב משמש ככלי שהפעילות בו משתלבת כחלק אינטגראלי בעשייה החינוכית הכוללת. על פי תפיסה זו המחשב הוא חלק מהסביבה הלימודית הטבעית של הלומד.

 

היוזמה מתבססת על מסקנות ותובנות שהופקו מתוכנית ניסוי ופיתוח (נו"פ) של המחלקה למיומנויות יסוד ושילוב המחשב בלמידה באגף לחינוך יסודי במשרד החינוך. במסגרת הניסוי נבנתה סביבה לימודית לפיתוח השפה בסביבה מתוקשבת בכיתות א'-ב', וכן, הוגדרו מיומנויות מחשב כמיומנויות יסוד של תלמידי בית-הספר היסודי.

להלן עיקרי התובנות:

*     ילדים בכיתות א'-ב' משתמשים ללא בעיות ביישומי Office ואינם זקוקים לתוכנות ייעודיות ל"קטנים".

*     הכנסתה מחשב לכיתות א' - ב' הביאה לשינוי בתהליכי הכתיבה של התלמידים. 

-         ילדים עסוקים פחות בלצייר את האותיות ומתמקדים יותר במסר הקשור לכתיבה.

-         ילדים מקבלים בצורה שונה התערבויות בכתיבה על המסך, על פלט המחשב, ועל פיסת הנייר הכתובה. זאת משום שהמסך נתפס כמשטח כתיבה לא קבוע, ופלט המחשב נתפס כמשטח כתיבה פחות קבוע מהכתיבה הידנית על פיסת נייר.

-         שיח תלמידים סביב הטקסט הממוחשב שונה מהשיח סביב טקסט רגיל. הטקסט הממוחשב נושא אופן ציבורי ועל כן מזמן דו-שיח שונה בעקבות כתיבתו, מאשר טקסט הנכתב על פיסת נייר.

-         כתיבת התלמידים במחשב היא רבה יותר ואיכותית יותר מאשר הכתיבה הידנית.

 

בהיבט של המורים, מציבה היוזמה בבסיסה את התפיסה המעודדת למידה שיתופית של המורים השותפים בה. זאת מתוך הבנת עוצמתה של הטכנולוגיה כמסייעת לתהליכי השיתופיות של הלמידה. בהקשר זה נתפסת הלמידה שיתופית כאסטרטגיה המקדמת תהליכים של הבניית ידע שמעצם מהותה מתבססת על יצירה משותפת לתועלת כל השותפים בתהליך. התקשורת בין המורים  באמצעות הפורום המשותף הוא כלי המקדם פעילות משותפת של המורים בפיתוח סביבות למידה, מוציא את המורה מבדידותו, כשלפניו כלים המאפשרים לו להתפתח, גם מרחוק וגם מחוץ לביה"ס, בבית.

 

 

מטרות היוזמה

 

1.      בניית קהילה שיתופית של מורות א-ב שלומדת ומתפתחת בתחום השפה בסביבה מתוקשבת.

2.      בניית סביבה לימודית מתוקשבת לטיפוח השפה בכיתות א-ב.

3.      בניית כלים להתערבות בתהליך הכתיבה באמצעות המחשב.

4.      פיתוח משימות כתיבה קצרות טווח בסוגות שונות .

5.      פיתוח פרויקטים ארוכי טווח בכתיבה בסביבה מתוקשבת.

 

 

תיאור היוזמה

 

מורות כיתות א-ב מ -11 בתי ספר במחוז דרום משתתפות בסדנה בת 56 שעות.  א ת הסדנה מובילות מדריכה למחשבים ומדריכה לשפה. הסדנה כוללת מפגשי פנים אל פנים וכן פעילויות וירטואליות ברשת, כשהפלטפורמה לעבודה הוא הפורום של הקבוצה שנבנה באורייאנית.

המורות מקבלות ליווי ותמיכה בכיתותיהן ומיישמות את תכני הסדנה. הן מפתחות פעילויות לטיפוח הלשוני בסביבה מתוקשבת, כשמיומנויות מחשב משולבות כחלק אינטגראלי מפיתוח השפה בכיתה. הן מקנות ידע חדש לתלמידים בקבוצות קטנות מול המחשב, מפתחות דרכים להתערבות בטקסט הממוחשב, מפתחות פרויקטים לכתיבה ארוכת טווח במחשב, ומתעדות תהליכי הלמידה וההוראה על- מנת לפתח דרכי הערכה אלטרנטיביות.