סטנדרטים בסביבה המתוקשבת בחינוך היסודי 

 רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א-ב

 סטנדרטים במידענות

 חינוך לשוני

 סטנדרטים באנגלית

 סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי

 תרבות ואקלים בית ספרי