לדף הבית

תוכנית ההשתלמות     

תאריך

יום

נושא הלימוד

מס' שעות

27.10.04

ד'

- תוכנית הסדנה ומטרותיה

- הישגים נדרשים בקריאה וכתיבה בכיתות א-ב.

- הסביבה הלימודית המתוקשבת ותפקיד המורה  בסביבה זו.

  4

4.11.04

ד'

- התפתחות הכתיבה אצל ילדים.

- הערכת הכתיבה

- מיפוי ידע המשתלמים במחשב

4

24.11.04

ד'

- הישגים נדרשים בקריאה וכתיבה בסביבה המתוקשבת.

- מיפוי ידע תלמידים במחשב, דרכי מעקב

4

1.12.04

ד'

סוגות בכתיבה – בכיתות א-ב

4

29.12.04

ד'

- תרומת המחשב לתהליך הכתיבה.

- פורום מתוקשב, הכרת האוריינית כבסיס למרכז משאבים משותף והתנסות בה.

4

12.1.05

ד'

 הכנת תוכנית עבודה לקידום הכתיבה

- התערבות בכתיבה

4

26.1.05

 

התלקיט, מאפייניו ודרך בנייתו

4

במהלך חודש ינואר

ד'

למידה ברשת בנושא הערכת הכתיבה

6

2.2.05

ד'

הוצאה לאור באמצעות מחשב – יתרונות ומיומנויות נדרשות.

4

במהלך חודש מרץ

 

למידה ברשת בנושא תלקיט כתיבה

6

6.4.05

ד'

תלקיט כתיבה – הצגת התנסויות המשתתפים והערכת עמיתים.

4

18.5.05

ד'

הצגת תלקיט כתיבה באמצעות מצגת PowerPoint .

4

1.6.05

ד'

סיכום הסדנה והצגת תוצרים ע"י המשתלמים.

4

 

 

 

56