לדף הבית

 

תוכניות לימודים ומסמכים 

 

  רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א-ב

  למידה בסביבה מתוקשבת
בחינוך היסודי

  חינוך לשוני: עברית – שפה, ספרות ותרבות תכנית הלימודים לבית הספר היסודי