לדף הבית

          

     

 משימה ראשונה

משימה ברשת

  

תודה לכל המשתלמות אשר שיתפו את הקבוצה בתהליכי הכתיבה שהתבצעו בכיתות.

על פי הסיכומים שהצגתן ניכר שביצעתן את התהליך ברצינות ובמחשבה רבה. 

בהצלחה בהמשך הפעילויות בעתיד.

נחמה ושולי