הננו פותחים בפניכם אשנב למעט מן הפעילות והעשייה

המתרחשות בין כותלי בית ספר "יסודי התורה".

לייחודיות והמאפיינים של בית ספרינו בלימוד וחינוך של מיטב ילדי עירנו.

שילוב של רמה לימודית גבוהה, עם מיטב השכלולים והקדמה,

תוך תשומת לב ומסירות רבה לכל תלמיד ולכל תלמידה.

דברים שהופכים אותנו בגאון ובהוד מעוד בית ספר לבית ספר ועוד

נישא תפילה לשוכן מרומים יחד איתכם הורים יקרים.

שנמשיך ונרווה נחת מכל עמלנו ולעד תמשיך הצלחת ילדינו.

שלכם

 שמואל מויאל