הכיתות שלנו 

 כיתות טיפולית

חטיבה צעירה 

חטיבה בוגרת 

 כלנית

 נרקיסים

 ברוש

 חבצלות

 רקפות

 שקד

 סביונים

 צבעונים

 אלונים

 חרציות

 

 צפו במצגת החטיבה שלנו