התפיסה החינוכית של בית הספר: 

 

בית הספר "יד המורה" הינו בית ספר משלב. אין זאת סתם כותרת, אלא דגל אותו נושאים מתוך אמונה כל העוסקים במלאכה בבית הספר. תפיסת השילוב, רואה בעקרון הנורמליזציה עקרון המתייחס התייחסות הוליסטית לכל פרט בקהילה, תוך התמקדות באיכות חייו.

בעבודתנו אנו מציגים דגם מודולרי יישומי, המאפשר ומזמן מפגשי שילוב בוריאציות שונות ומגוונות, והנותן מענה מותאם לצורכי מירב התלמידים הרגילים והלוקים באוטיזם . התכנית כפי שנבנתה לוקחת בחשבון את שתי האוכלוסיות (רגילה ומאובחנת כבעלת אוטיזם ) ותורמת לשתיהן.

אסור לשכוח שהשותף המרכזי להצלחת השילוב הינו אוכלוסיית התלמידים הרגילים. באמצעות השבחת ההוראה , דרכי העבודה, העשרה והעמקת החינוך לערכים, בית ספר הולך ומתבסס כמוסד חינוכי ואיכותי ומבוקש.

 

להערכתנו, ככל שנאפשר פעילות שילוב איכותית, שתזמן אינטראקציה אמיתית יותר, ובמקביל יורחבו מיומנויות המורים ויוכשרו הלבבות אצל התלמידים והוריהם, כך נוכל להתקדם אל המטרה של שילוב אמיתי בתוך חיי הקהילה, תוך שיפור איכות חייו של כל פרט בה: שילוב אשר יתרום לעיצוב פני החברה הישראלית כחברה בה "כולנו שונים-אך שווים"