כיתות בית הספר בשנת הלימודים תש"ע
 

                       

א 

  מחנכת  

 חלי גורן

 

ב'

מחנכת 

יעל משה 

ג'

מחנכת  

עדנה הלר

 

 ד'

מחנכת 

ירדנה גנור 

 

 ד

מחנכת -כיתת תקשורת 

יעל צונץ 

 

ה

מחנכת 

 יפה נבון

ו

 מחנכת     

לינדה ביים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         כניסה לפורומים של הכיתות