מועצת התלמידים בביה"ס רמות אלון

 
   
   

 

 

 

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תפקידה של מועצת התלמידים לייצג את עמדות התלמידים ולנסות לשנות ולשפר בתחומים שונים בבית הספר 

 
 
 לדף הבית