פינת החי בבית הספר

 

 

עכבר

 

אוגר סורי

איגואנה ירוקה 

פרונית שחורה 

חולדה 

 

 

 גרביל

צב יבשה

קוקטל- תוכי


טריטון פסים


צ'ינצ'ילה מידברית