סביבות למידה

       
       

   

                

 מדעים 

תולדות  הישוב

 תנך

 גיאוגרפיה

 קוראים כותבים 

 חגים וימי זיכרון

מרכבה
ירושלמית

 ירושלים 

  אופק- מט"ח

היסטוריה 

 קישורים לחומרי למידה מתוקשבים

כישורים חברתיים ופתגמים

  שישים שנה למדינה

ספרות-ספרים ויוצרים 

 

הסביבה שלי ושל האחר 
כיתות ג' 

 

האולימפיאדה
והמשחקים האולימפיים

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 לדף הבית