ביה"ס רמות אלון

 
     
 לאמנת בית הספר

יעודו של ביה"ס לטפח תלמיד סקרן, פתוח לסביבתו, בעל יכולת שיפוטית, הגיונית וערכית, בעל נכונות למעורבות ולנטילת אחריות,

תלמיד המוכן להתמודד עם אתגרים לימודיים, חברתיים ואישיים - זאת במטרה שתלמידי ביה"ס יגיעו למיטבם בשלושה היבטים מרכזיים:

  1. כאזרחים מעורבים התורמים לקהילה ולחברה.

  2. כבני אדם המעצבים את אישיותם מתוך זיקה להישגי התרבות האנושית ולתרבות היהודית-ישראלית על היבטיה השונים.

הערכים הבסיסיים של ביה"ס

בית הספר ישתית את פעילותו על חמישה עקרונות מרכזיים:

  1. התפיסה ההומניסטית הדמוקרטית: הקפדה על פתיחות, כבוד האדם ומימוש זכותו לבטא את עצמו תוך שמירה על הייחוד שבכל אדם. לאורה של התפיסה ההומניסטית יפעל ביה"ס ליצירת אקלים חברתי תומך ומעודד סובלנות, יצירת דיאלוג מתמיד בין מורים, תלמידים והורים, בין מורים למורים, תלמידים והורים, ובין תלמידים לתלמידים; הגברת הסובלנות והמודעות לצרכים של קבוצות שונות, מיעוטים ועמים אחרים, הכרה בלגיטימיות של מאפייני תרבות שונים.

  2. רב-כישוריות: על ביה"ס לאתגר ולהפעיל את מלוא הכישורים והאינטליגנציות של התלמיד (בתחום המילולי, המרחבי, המוסיקלי, האמנותי, הרגשי, החברתי, הטכני והפיסי) תוך ראייה הוליסטית של התלמיד, צרכיו וכישוריו.

  3. בחירה, גיוון וגמישות: עקרונות אלה ישמשו בסיס ליצירת סביבת למידה רלוונטית שתגביר את המעורבות והעניין של התלמיד בעשייה בית ספרית. ביה"ס ישמור על פתיחות וגמישות כלפי נטיות והעדפות של קהילת ביה"ס - התלמידים, המורים וההורים - תוך בחירת דרכים ותכנים, שיתאימו את דרכי הלימוד לכל תלמיד ע"פ כישוריו ונטיותיו ומתוך הזדמנות לכל תלמיד לממש את הפוטנציאל הטמון בו.

  4. אינטלקטואליות: ביה"ס יפתח ויטפח את היכולת האינטלקטואלית של תלמידיו ע"י חינוך להפעלת שיקול דעת, חשיבה רציונלית, ביקורתיות ויצירתיות ויכולת התמודדות עם הדרישות של עידן המידע.

  5. אחריות אישית, יושר והגינות: ביה"ס יפעל לפי עקרונות של יושר והגינות. על פי עקרונות אלה, ביה"ס יטפח בקרב תלמידיו רגישות חברתית וקהילתית, אחריות אישית ותחושת כבוד עצמי המבוססת על הגינות ויושר.

     לדף הבית