מסע אל העבר וההיסטוריה
יחידות לימוד מתוקשבות

  בנושא יוון העתיקה ורומא.

 

 אלכסנדר מוקדון

 יוליוס    קיסר     

  הורדוס        

    ישו           והנצרות    

 המהפכה התעשייתית