האתר בבנייה - ירדן גינזבורג

דף הבית  | מדריך למורה  |  מהו פתגם/ניב | יחידות הוראה  | כלים תקשוביים | מן האינטרנט  |  גלריה 

 

 מהו פתגם/ניב

קבלת השונה -  נעסוק בנושא – בני אדם דומים וגם שונים. באצעות פתגמים/ניבים, נבין שהשונות היא דבר חיובי , מאתגר ומעניין. 

 כדי שהחברה תהיה מגוונת ומעניינת ,ראוי לטפח ולעודד את ההבדלים, שמכל אחד אפשר ללמוד.  להיתרם ולתרום...

                                                                                                                                                                                                     

 
 

פתגם החודש: ספטמבר - אוקטובר

מאגר פתגמים וניבים

  ניבוכון - הניבים, הביטויים וקטעי הפסוקים   

השפה העברית

פתגמים באתר דעת

ניבים, פתגמים, אמרות וצירופי לשון - מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 פתגמים וניבים באתר "עופרים"

פתגמים וניבים - מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית

הקייטנה של הופ! - פתגמים וניבים

                     פתגמים בעברית - אורט 

                                               

 רציונל

מהווה הזדמנות לשיח אודות יחסי גומלין בין הלומדים וסביבתם.

טיפוח כישורי שפה גבוהה

היכרות עם ניבים/פתגמים וביטויי לשון עשוי להעשיר את שפתם של הלומדים ולהאיר היבטים מגוונים, הן בהקשר של המשמעות הגלויה של הניב והן באשר למשמעויות שניתן לייחס לניב/פתגם בהקשר לתקשורת הבין-אישית בחיי היחיד והקבוצה.

מטרות

      הכרת ניבים/פתגמים ולייחס להם משמעות לתקשורת בין-אישית בחיי היחיד והקבוצה וכדומה.

ניהול שיח על משמעותם של הניבים/פתגמים  לחיי היחיד והקבוצה שיח סביב אינטראקציות חברתיות.

 

 שיח על אודות הניבים/פתגמים, הקשר ביניהם והקשר לתקשורת בין אישית בין היחיד והקבוצה.

השלמת סדרות של פתגמים/ניבים, תוך חשיפה לדוגמאות והסברים  הקשורים לתקשורת בין-אישית ולנושא.

 שיח על אודות משמעות הפתגמם/ניב לתקשורת בין-אישית ואימון בשימוש בפתגם/בניב בחיי היום –יום.

 

 
   
 
  חזרה לאתר תקשוב במרכז