אנחנו לא נוגעים בסם        

                                                                                                 כתבה, ליקטה ועיצבה - ירדן גינזבורג, מדריכת תקשוב חנ"מ

תוכנית מניעה לתלמידים בחט"ב, ומטרתה להביא את התלמידים לבחור להימנע משימוש בסמים, לחזק אותם ולהקנות להם כלים להתמודדות עם תופעות הקשורות בשימוש בסמים.בשנים האחרונות, תופעת השימוש בסמים, בעיקר בקרב בני הנוער התפרסמה בממדיה והפכה לתופעה קשה להתמודדות. לכן, רבה חשיבותה של תוכנית המניעה בגיל מוקדם על מנת למנוע מלכתחילה את השימוש בסמים ואת יצירת העמדות החיוביות כלפי סמים. יצירת עמדות שליליות כלפי סמים תקטין בעתיד את הסיכוי לשימוש בסמים, וזאת משום שהקשר בין עמדות להתנהגות חזק, במיוחד אם העמדות משתלבות היטב באישיות ובזהותו האישית של המתבגר בשלב כל כך קריטי בחייו. בעיית הסמים בקרב מתבגרים בארץ הולכת וגדלה בשנים האחרונות. 

לא שמים על הסמים -

סרטון בבריינפופ

 עמדות ואמונות

מידע על שימוש בסמים

פעילויות בעקבות...

אנחנו לומדים לשיר זוהר ארגוב.doc

אנחנו לומדים על האמן זוהר ארגוב.doc

מה אתה יודע על שתיית אלכוהול.doc

 אותי מעניין לחקור על ...

חוקרים על סוגי סמים

פגיעה בעקבות שימוש בסמים.

 סמים_והשפעותיהם.ppt

 

מתמודדים עם דילמות

מידע על סמים - ויקיפדיה

"סמים קלים" ו"סמים קשים  

 הגורמים לשימוש בסמים בקרב בני-נוער

7 סימנים למעורבות נוער בסמים

קריקטורה מס' 1 

קרוקטורה מס' 2 

קריקטורה מס' 3 

קריקטורה מס' 4   

המאבק בסמים - משרד הבריאות
home_pict_top.gif (1277 bytes)

 אל סם

קריקטורה מס' 5 

קריקטורה מס' 6 

קריקטורה מס' 7 

קריקטורה מס' 8 

 

                                                                                                                                    חזרה לאתר גולשים למחוז מרכז