תיקשוב דרום
תקשוב במרכז – גולשים למחוז מרכז
ירדן גינזבורג – מדריכה מחוזית
הדרכה למשתמשסקירות מצולמות
 
בחירת סגנון :
 
תקשוב בארזים ראשון לציון
גם לומדים וגם חוגגים
השתלמות בשלומי - דצמבר 2005
השתלמות שלומי - דצמבר 2005
הסגנונות המוצגים מבוססים על "קמלון"