כניסה למערכת
Y-English
יעל שטיינברג
הדרכה למשתמש

 

 

 

                        Welcome to Y-English - Yael Steinberg's Site

Learning/Playing English with Computers

yaelsteinberg1@walla.com

Have a Good Summer

Linked Categories to Internet Sites and some original projects: I hereby thank all the sites that take part (unknowingly) in this non-profit site

                                  LIFE SKILLS 

                                                                         Busy Teacher             AGENDA WEB

A Daily Doze of English

Teachers' Tools                   Just for Fun: Parodies

                                                                    - ONLINE GAME  

IXL Language arts

 

אנגלית לחטיבת הביניים

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 

 

 •     

      

      דקדוק   

  Oxford University Press

    

    אוצר מילים

   

   

   

   

        

    Rewriting

 •  Read and discuss: Talking Point Homework

   

   

   PROJECTS:  

 •  

   

     

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   ESOL COURSES

  Rescol 2

   25 Online Games for English Language Learners

   

   

   

  English Interactive

  A Cool Site Found by the Students of the Jayson Book Club

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Glossary with Pictures

    מילון    מילון

  הקשיבו וכתבו מילים

  Typing online for Young People

  Spider Typer  

  Desert Typing Racer

  תפזורת

  חדשות

  מזג אוויר

    

  חברו קומיקס בעצמכם

    

  The Kid's Window 

   TEACHER'S RESOURCES

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •