הגדרת הנושא: "הישוב שלי - מאז ועד היום..."
 
רציונל: בית ספר "ניצני הנגב" הינו בית ספר אזורי של המועצה האזורית "בני שמעון". בבית הספר לומדים ילדים מכלל ישובי המועצה - מושבים, קיבוצים וישוב קהילתי. דרך יחידת לימוד זו התלמיד יכיר ויתחבר למקום מגוריו בדרך לימוד חווייתית מתוקשבת. התפיסה החינוכית היא "דע מאיפה באת ולאן אתה הולך ..."
נושא "ישובנו" הנו חלק התכנית הלימודים ב"מולדת, גיאוגרפיה, חברה ואזרחות" לבית הספר היסודי. בחרנו להעביר נושא זה דרך יחידה מתוקשבת המשלבת עבודת חקר בישובים ושימוש בעקרונות מידעניים (חיפוש, אחזור, הערכה וייצוג מידע). היתרון בהיות היחידה מתוקשבת הוא ביטול המרחק הגיאוגרפי בין בית הספר לבין הישובים השונים והתוצרים יכולים לשמש את הקהילה המועצתית.
 
תחום הדעת: מולדת, גיאוגרפיה, חברה ואזרחות.
 
קהל היעד: כתה ד'.
 
הקשר לתכנית הלימודים: פעילות אינטגרטיבית המשלבת מספר צירים מתוך תכניות הלימודים ב:

מולדת, גיאוגרפיה, חברה ואזרחות -

ציר 1 - לחיות בסביבות משתנות: מודולה א - סביבות חיים שונות.

                                          מודולה ג - שינויים בהתנהגות כלכלית לאורך זמן.

ציר 2 - להיות אזרחים במדינת ישראל: מודולה ה - מערכות חברתיות וארגונים מוסדיים המסדירים את חיי 

          החברה.

ציר 3 - משפחות וישובים בראי תולדות ארץ ישראל: מודולה ג - תולדות הישוב שבו גרים התלמידים.

מידענות - על פי הסטנדרטים במידענות:

סטנדרט 1 - זיהוי הצורך במידע והערכת טיבו והיקפו של המידע הנחוץ.

סטנדרט 2 - איתור ואחזור מידע רלוונטי באופן מושכל ויעיל.

סטנדרט 3 - הערכת מידע ומקורותיו באופן ביקורתי.

סטנדרט 4 - שילוב מידע נבחר לתוך בסיס הידע ומפת המושגים של הלומד באופן מושכל.

סטנדרט 5 - עיבוד המידע במיומנות ויצירת ידע חדש בהתאם ליעד ולצורך.

סטנדרט 6 - הצגת המידע בדרך בהירה ומשכנעת.

סטנדרט 7 - הכרה והבנה של היבטים חוקיים, אתיים וחברתיים הנוגעים לנגישות למידע ולשימוש בו.

 

מטרות היחידה: התלמיד יכיר את ישוב מגוריו על מאפייניו המרכזיים ביחידת לימוד מידענית מתוקשבת.
התלמיד יחקור היבט (גיאוגרפי, היסטורי, כלכלי, חברתי) אחד או יותר הקשור לישובו בעבר ובהווה, תוך שימוש במקורות מידע שונים, עיבודם, יצירת ידע חדש בהתאם לצורך והצגתו באופן בהיר.
 
יעדים מדידים:

1) הגדרת מושגים במילון מושגים משותף.

2) כתיבת תעודת זהות של הישוב.

3) עבודת חקר - בניית סיור באתרים בישוב וחקר תולדותיהם.

4) הערכה אישית של עבודת הקבוצה.

5) פעילות בפורום.

 
אסטרטגיות הוראה: מטלת חקר מתוקשבת קבוצתית (ראיונות, חיפוש מקורות מידע בישובים, השוואה, עריכת תוצר סופי, תיעוד תהליך העבודה).
 
הערכה מסכמת: "הערכה אישית" של כל תלמיד את עבודת קבוצתו על פי מחוון.
 
 
מבנה היחידה: יחידת הלימוד כוללת 4 משימות קבוצתיות הניתנות לכל התלמידים הגרים באותו הישוב. המשימות צריכות להתבצע על פי הסדר המוצג. לפני תחילת העבודה ביחידה יש להקדיש שיעור להצגת היחידה ומתן הנחיות כלליות.
מטרת המשימה היא בניית מילון מושגים כתתי בקבצי Word.
משך העבודה: שבוע.
 לפני תחילת העבודה יש לערוך דיון בכתה בו יועלו המושגים אותם יש להגדיר. כמו כן, מומלץ להעלות לדיון 
    את ה"כללים לגולש הנבון", נושא השמירה על זכויות יוצרים ולהציג בפניהם את האפשרויות של "פתוח
    לכל" וזכויות מוגבלות.
 את רשימת מושגים יש להכניס לטבלת מילון המושגים.
 במהלך בחירת המושגים ע"י הקבוצות יש לשנות את צבע הגופן של המושג בטבלה לכתום. כך יוכלו
    התלמידים לעקוב אחר המושגים שכבר נבחרו.
 התלמידים נדרשים להעביר את קבצי ה-Word דרך קבוצת הדיון של המשימה. על המורה לתת משוב ולקשר
    בין המושגים בטבלה לבין קבצי התלמידים.
מטרת המשימה היא בניית תעודת זהות של כל ישוב בקובץ Word.
משך העבודה: שבוע.
 יש לעקוב אתר התקדמות העבודה בקבוצות הדיון.
 במידת הצורך לתת תמיכה בחיפוש המידע הדרוש.
 התלמידים נדרשים להעביר את קבצי ה-Word דרך קבוצת הדיון של המשימה. על המורה לתת משוב על
    התוצרים.
מטרת המשימה בניית סיור מודרך במספר אתרים בישוב וחקירה אודות כל אתר מאז ועד היום...
משך העבודה: שבועיים.
 במשימה זו על כל קבוצה לעבוד על פי השלבים המוצגים.
 תפקיד המורה הוא לתמוך ולהדריך את הקבוצות בבחירת האתרים, באיתור המידע הנדרש, באיתור
    מפה/תצלום אויר מתאים ושימוש בתכנה גרפית לסימון ובבחירה בדרך המתאימה ביותר עבור הקבוצה
    להצגת התוצר הסופי.
 יש לערוך דיון בכתה על מהם אתרים מרכזיים מבחינה - כלכלית, חברתית, היסטורית, חינוכית; מהו סימון
    מוסכם וכיצד בונים מקרא למפה.
 התלמידים נדרשים להעביר התוצרים דרך קבוצת הדיון של המשימה. על המורה לתת משוב ולבצע קישורים
    בין תוצרי הקבוצות לשם הישוב בדף התוצרים.
במשימה זו על כל תלמיד לבצע הערכה אישית על עבודת קבוצתו.
ההערכה תיכתב במסמך Word "הערכה אישית" ותשלח לקבוצת הדיון של המשימה.
משך העבודה: שבוע
המלצה
אפשר לערוך במסגרת סיורי הכרת הסביבה 3 סיורים המוקדשים לנושא. במסגרת סיורים אלה יבקרו כל התלמידים בישובים השונים ובכל ישוב יציגו הקבוצות את הסיור המודרך אותו הכינו.
יש לבנות יחד עם התלמידים מחוון ובו קריטריונים להערכת הסיורים.
 
השימוש בקבוצות הדיון
לצורך דיונים, העברת קבצים וכדומה יש לפתוח עבור כל קבוצה - קבוצת דיון לפי שם הישוב. בנוסף יש לפתוח קבוצת דיון לפניות למורה המנחה וקבוצת דיון עבור כל משימה.
על המורה: א) לוודא שכל התלמידים נרשמים כנדרש (שם פרטי ואות ראשונה של שם המשפחה בלבד) ויודעים 
                   לעבוד וסביבת קבוצות הדיון.
               ב) לעקוב אחר התקדמות הקבוצות השונות ולתת משוב ותמיכה על פי הצורך.
               ג) יש לעודד את התלמידים להשתמש בקבוצות הדיון, להתעדכן, לקבל ולתת עזרה ותמיכה
                   לחבריהם במהלך העבודה.
               ד) יש לבדוק שהתלמידים שומרים על ה"כללים לגולש הנבון".
 
                                                                                                 בהצלחה !
 
ניתן ליצור איתנו קשר בכל שאלה על השימוש ביחידה או הסבתה לישובים אחרים -
רות גרשון וסילביה בלבן, בית ספר איזורי "ניצני הנגב" בית קמה .