כישורי חיים-לקראת תשס"ח

 

                         חומרי עזר ליועצים:   יש ללחוץ על   לקבלת הקובץ  

                   

     מהתמודדות  עם   שינוי להובלת   שינוי

       הערכות היועצת 

        להפעלת   התוכנית                              

     

  רצועות עם   תכנים  קשים                

   

        ערכה

  לימי הערכות

                חומרי הדרכה למורים

          

   כישורי חיים 

  לבית  ספר   יסודי