נושאים

 من القيم الى الشيم

דרכים לפתור גדר 

 קידום ערך קדושת החיים בחברה הערבית

 

  فعالية قدسية الحياة

 חוברת הפעלה קדושת החיים

 

תכנית קדושת החיים 

                            

 

 
  המדריכה מוזנה  חליחל
 
 
 
 

 

 

 

 

 

נושאים

 الحق في الحياة وأسس حمايته في الفقه والقانون

 الاحترام حق وواجب

 

תלמידים למען בעלי החיים