נושאים

מגדר ושוויון בין המינים בחינוך

חינוך לשוויון מגדרי אתר הכנסת

 

 ערכת פעילויות בנושא מגדר ושוויון בין המינים

 

 

 

 

 

 

                            

 

 
  המדריכה מוזנה  חליחל
 
 
 
 

 

 

 

 

 

נושאים

נשים באסלאם

חינוך לשוויון  בתוכנית כישורי חיים שפ"י