נושאים

 

חוזרי מנכ"ל בתחום הפגיעה ומניעת התעללות

 

 חוזרי מנכ"ל מיניות וזוגיות

 

  חינוך למיניות, לזוגיות ולחיי משפחה רציונל וחלוקת נושאים לפי שכבות גיל

  חוק העונשין בעבירות מין

 

 התנהגויות של מין ומיניות אצל ילדי גן עד כיתה ד'

 

 חוק חובת יידוע המחודש

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  המדריכה מוזנה  חליחל
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

נושאים
מניעת פגיעה  והתעללות  מתוך כישורי  חיים
שלבים בהתפתחות מינית נורמטיבית בקרב ילדים ונוער

 פגיעה מינית בקטינים

סדנאות למרים בנושא התמודדות ומניעת פגיעה מינית לתלמידי העל יסודי

 

 שיחה עם תלמיד עבר פגיעה

 ומסרב לדווח להורים

 

שיחה עם הורים של תלמיד 

נפגע מינית