ברוכים הבאים - אקלים חינוכי 

      

 

 

נושאים
ברית חינוכית
דיאלוג בבית הספר
דיאלוג
כל אדם הוא פרח
מצגת אחם ערבית
מצגת הורים מורים

                         

 the horse

 

 الجسر

 

 

                           

 
 אתר זה מיועד ליועצים חינוכיים  מכיל חומרים בנושא אקלים חינוכי מיטבי
בכבוד רב מוגיר 
 
 
 
 
 
 
 

    מוגיר :מדריך אקלים חינוכי מיטבי 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

נושאים
מצגת הצבת גבולות
מצגת אחם : מורים בערבית
סטנדרטים בערבית
סטנדרטים אחם מיטבי
עלבון מורים
שותפות הורים
                                               

 

الروابط بيننا وبين اولادنا  

 

 مهارات لادارة محادثة